Stradasalt MG Kombi

Binder støv og smelter is
Pakningsstørrelser
5 kg spand
25 kg sæk
1000 kg stor sæk

Mange brugsområder

Stradasalt MG KOMBI® anvendes til vinter afsyring og virker effektivt ned til -15° C. Da MG KOMBI® er hygroskopisk, smelter det sne og is hurtigt.

Stradasalt MG KOMBI® anvendes også om sommeren som støvbindingsmiddel. Fælles anvendelsesområder er grusveje og -spor, byggepladser, parkeringspladser, campingpladser, Ridebaner. Den er også velegnet til støvbindende på hårde overflader i byer ved fx svævestøv.

Stradasalt MG KOMBI® er et miljøvenligt alternativ. MG KOMBI® er fuldt opløseligt i vand og efterlader ingen rester. MG KOMBI® er ikke underlagt nogen mærkning og er skånsom mod hud og øjne. 

Brugsanvisning

Af-ising

Ryd altid sneen væk, før brug af MG KOMBI ®. Spred 20-30 g/m² MG KOMBI®. Husk at fjerne smeltevandet. Spred mere MG KOMBI® før næste snefald eller frost for at undgå genfrysning. 

Støvbinding

Spred 400-500 g/m² Stradasalt MG KOMBI® jævnt over vejen, når vejen er lidt fugtig om foråret eller efter nedbør. Flagerne vil opløses hurtigt, holde fugten i vejen og modvirke de små partikler forlader vejen. 

Holdbarhed

Fem år fra produktionsdatoen, når den opbevares på tørlager i forseglet emballage. Se den stemplede produktionsdato. 

Certificeringer

ISO 9001:2015, ISO 14000  


Produkter

Effektiv 
temperatur
Type
Effektivitet som løsning
Tør is
Tørrer vejoverflader
Binder støv
Korroderer jern
Skader cement
Meget velegnet til
Saltkorn
-10° C 
Ja
Ja
Normal
Nej
Fjernelse af sne og is
Styrkelse
Ja
Saltkorn
Flager
Saltkorn
-10° C 
-15° C  
Fjernelse af sne og is
Nej
-10° C 
Ja
Lidt hurtigere
Styrkelse
Hurtigt
Langsomt
Ja
Ja
Kolde temperaturer og støvbinding
Klorid-fri
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Overflade revner og forstærkning
Nej
Ja
Parkeringshuse, parker og grønne områder
Stradasalt er en del af GC Rieber Salt.