Naturressourcerne bør videregives til kommende generationer i mindst lige så god form, som de var i, da vi overtog. 
Vi er ansvarlige erhvervsborgere, der bidrager til bæredygtighed og langsigtet udvikling.

Hver dag bruger vi vores ekspertise og erfaring til at forfølge vores mål om at sikre Stradasalt har et lavt CO2-aftryk.

Vores adfærds kodeks gælder også for leverandører og indeholder regler for bekæmpelse af korruption.  

Bæredygtighed

GC Rieber Salt har udvalgt tre af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling, hvor vi føler, vi kan udøve mest indflydelse og bidrage mest.

Innovation og infrastruktur

Stradasalt gør vejene sikrere og reducerer luftbårne støvpartikler. Vi rådgiver vores kunder om den rigtige måde at bruge vores produkter til at tø is og binde støv. Chlorid-fri alternativer er venligere til vegetation og områder udsat for korrosion.  

Ansvarligt forbrug og produktion 

Optimerede logistikløsninger. Vores "Salt as a Service" produkter sikrer, at du kun bruger så meget salt, som det er nødvendigt. 

Klimaindsats

Vi maksimerer bulkforsendelser til det nordiske marked. 

Virksomhedens sociale ansvar.

UN Global Compact

Siden 2010 har GC Rieber været medlem af FN's Global Compact, verdens største organisation for virksomhedernes bæredygtighed. 

Du kan læse mere i vores årsrapport. 

GC Rieber Fondene

21 pct. Stradasalt og GC Rieber Salt ejes af GC Rieber-Fondene. Det betyder, at 21 procent af koncernens overskud går til velfærd, kultur, forskning og friluftsliv.

#PlastSmart

#PlastSmart er et partnerskab mellem den offentlige og den private sektor. Målet er, at al plast, der anvendes, skal kunne genbruges og være en del af en cirkulær økonomi. 

Stradasalt er en del af GC Rieber Salt.